UTEMILJØ 

Enviro Entreprenør leverer alt av grunnarbeider til utemiljøet. Alt fra planering til opparbeiding av grøntarealer. Vi opparbeider  både kommunale og private uteområder og miljøer i Oslo og hele vår omegn.

Vi graver ut, planerer og drenerer for alle slags utemiljøer. Grunnarbeidene er også noe av det viktigste du gjør før du legger stein, setter opp støttemur eller asfalterer. Vårt gravefirma drenerer, transporterer fyllmasse og setter områder pent i stand igjen, og leverer alt fra grunnarbeid til ferdig etablerte elementer, som for eksempel støttemur, planter og plen.

Her er noe av det vi kan levere til ditt utemiljø

 • Utbedring/opparbeiding av hage og grøntområder
 • Grunnarbeider støttemur
 • Beplantning av grøntområder
 • Utbedring av gårdsplasser, innkjøringsveier
 • Grunnarbeid garasje
 • Setting av belegningsstein eller asfaltering
 • Trapper og rekkverk
 • Terrengendringer
 • Grunnarbeid utebod
 • Overvannshåndtering
 • Masseutskiftning
 • Massetransport
 • Grunnarbeid for drivhus
Grunnarbeider støttemur. Enviro Entreprenør er en sertifisert grave- og maskinentreprenør

Grunnarbeider støttemur

Skal du bygge støttemur er det viktig å vurdere grunnforholdene. Består grunnen av jord og leire er et godt grunnarbeid avgjørende for resultatetet. En støttemur er gjerne utsatt for stor trykkbelasning av masser og må tåle den belastningen. Vi hjelper deg med grunnarbeid, såle og drenering. Du kan få en fagperson på befaring om du er usikker.

Grunnarbeid støttemur og utemiljø. Opparbeiding av grøntområder ute

Grunnarbeider belegningsstein

Du får et rent og lettstelt utemiljø med belegningsstein og kantsteiner. Et riktig underlag med drenerende masser er viktig for å få et varig og pent resultat. Det samme gjelder om du skal legge asfalt. Med riktig får du et godt asfaltdekke som ikke sprekker opp. Vi utfører masseutskiftelser og fundamentering for vei og gårdsplasser

Se alle våre grunnarbeid- og gravetjenester her

Enviro Entreprenør logo liten: Enviro Entreprenør er en sertifisert grave- og maskinentreprenør
anleggsgartner
sentrGodkjent
god oversikt for Kabelgraving og fjernvarme
startbank