UTFØR GRAVINGEN OM VINTEREN

Vi gir rabatt på vintergraving. Det er også flere fordeler med å grave om vinteren

Mange tenker kanskje at graving er best utført i sommerhalvåret. Men veldig ofte kan vintergraving være bedre egnet enn å grave i andre årstider. Egnede vinterprosjekter kan blant annet være å grave kabelgrøfter og legge nye kabler, ordne vann og avløp eller drenere rundt bygninger.

Vintergraving er gjerne mer skånsomt

Et graveprosjekt er ofte et stort inngrep i mark og utemiljø. Men med tele og frost i grunnen blir inngrepet mye mindre. I tillegg vil som oftest hagen være klar til å brukes igjen om sommeren.

Vi utfører graving hele året, men hør med oss om vintergraving kanskje kan være det mest ideelle for deg. Graving om vinteren har mange fordeler spesielt for deg.

Rabatt på vintergraving

Ved å utføre gravearbeider i vinterhalvåret kan du oppnå en rabatt!

Ta kontakt for råd om vintergraving eller befaring

Å grave om vinteren gir deg følgende fordeler:

  • Få utført jobben mens hagen likevel ikke er i bruk.
  • Grunnet frost og tele er grøftekanter mer stabile, noe som gir smalere grøfter.
  • Frost og tele gir også enklere separering av masser i tillegg til at det blir mindre sølete i berørte områder.
  • Tilbakefylte masser får satt seg til våren.
  • Opparbeiding av utemiljøet kan startes i forkant av vekstsesongen.
  • Utemiljøet blir tidligere klart til å ta i bruk igjen når sommeren kommer
  • Som de fleste graveentreprenører har vi bedre kapasitet på vinteren, dermed unngår du lange ventetider.

Enviro Entreprenør logo liten: Enviro Entreprenør er en sertifisert grave- og maskinentreprenør
sentrGodkjent
god oversikt for Kabelgraving og fjernvarme
startbank