Ofte stilte spørsmål

Rediger

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål om graving:

 

Hvordan gjennomføres et graveprosjekt?

Vi begynner med en befaring. Kort tid etter mottar dere et tilbud på graving. Det er viktig at dere som oppdragsgiver setter dere inn i tilbudet. Alle spørsmål og uklarheter besvarer vi på via e-post, slik at dere har skriftig dokumentasjon på det som er avtalt og slik at det ikke skal være rom for tvil. Ved igangsettelse av graving, vil et gravelag med prosjektleder møte opp på gravestedet. Prosjektlederen er deres kontaktperson gjennom hele prosjektfasen. Avslutningsvis går vi sammen gjennom gravearbeidet og  ev. det tilbakeføringsarbeidet som er avtalt, og  ser til at arbeidet er godt utført. Etter det, gjenstår det bare for oss få takke for at dere ga oss oppdraget.

Er det stor risiko ved graving?

Graving er i utgangspunktet ikke risikofylt. Men vi kan aldri vite med hundre prosent sikkerhet hva som befinner seg under bakken og hvordan konstruksjoner i graveområdet er fundamentert. Derfor kan vi aldri garantere at vi ikke møter ukjente hindringer i grunnen eller at tilstanden på det som skal utbedres ikke er som forventet. Men hvis vi møter på noe som endrer oppdragsbetingelsene vi er blitt enige om, vil vi informere om det så raskt som mulig.

Kan graving utløse tilleggsarbeider?

Det er umulig å forutsi hundre prosent hva som kan befinne seg i grunnen. Vi gjør alltid en kvalifisert forhåndsbefaring for å gjøre deg så trygg som mulig, men det er først når gravingen begynner at vi sitter med fasiten i hånd. Det er derfor viktig å lese 'Forbehold og Betingelser' i ditt tilbud. Hvis det oppstår behov for tilleggsarbeid, vil betingelsene være beskrevet der. De vanligste formene for tilleggsarbeid ved graving er pigging eller en større masseutskiftning. Det kan også være andre elementer som gjør at man må utføre arbeidene på annen måte enn opprinnelig prosjektert.

Blir området tilbakestit som det var?

Vi kan selvfølgelig tilbakestille og lage akkurat det utemiljøet du vil ha, etter avtale. Men hvis ikke annet er avtalt, er det i vårt tilbud innberegnet maskinplanering med stedlige masser i graveområdene når arbeidene ferdigstilles. Dette betyr at i en standardkontrakt så blir ikke utemiljøet tilbakestilt akkurat slik det var før gravearbeidene startet. Ofte vil vi anbefale å få kjørt inn jord til hage, og singel til gårdsplass, slik kan du kan være klar til å beplante og så eller å spre singel på gårdsplassen. Singel og subbus kan også være et bærelag til steinsetting og asfalt.

Er arbeidene søknadspliktige?

Vi håndterer kontakt og søknader opp imot aktuelle etater for ditt graveprosjekt. Ved graving på privat grunn må det meldes inn at det skal graves og eventuelle kabler og rør må påvises i før igangsettelse. Ved graving i kommunal grunn, eller med utskiftning og rehabilitering av kabler og rør, kommer ytterligere meldingsbehov og det kreves at arbeidet utføres av godkjent graveentreprenør. Siden Enviro Entreprenør er en godkjent graveentreprenør, derfor kan vi ordne alt dette for deg.

Mister vi vann og avløp ved utbedring av dette?

I korte perioder kan det hende at alle bruk av rør må stilles i bero. Ellers kan de brukes som normalt kort tid før og etter arbeidene er utført. Dette kan avklares tidlig i prosessen og normalt før igangsettelse.

Må vi søke?

Kommuner kan ha ulike regler. Vi anbefaler derfor å se veileder fra din kommune angående endring av terreng, bygging av støttemurer og plattinger. Søknader mot aktuelle etater i forbindelse med graving av vann- og avløp, kabelgraving eller lignende, det tar vi oss av.

 

Har du flere spørsmål rundt graving er det bare å ta kontakt her

sentrGodkjent
god oversikt for Kabelgraving og fjernvarme
startbank