GRAVING AV KABELGRØFTER

Enviro Entreprenør utfører kabelgraving for private og næringskunder.

Enviro Entreprenør utfører alt fra kabelgraving til å legge nye kabler og tilbakestillelse av miljø og uteområder, alt i henhold til de standarder som kreves.

Gjennom mange år har vi fått en godt samlet kompetanse og leverer derfor kabelgraving for nettselskaper og næringskunder, så vel som til private husstander.

Vi har erfaring med å grave kabler i offenlige områder, i trafikkerte byer, i og langs kommunale veier og på privat eiendom.

Uansett kan vi levere de grøftene som prosjektet ditt har behov for, med den gjenoppbygningen og istandsettingen som ønskes.

Referanser oppgis på forespørsel.

Fjernvarme og kablegravivg: sertifisert maskinentreprenør
kabelgraving

Hjelp til påvisning av kabler

Er det rør og kabler under bakken der vi skal grave? For å unngå skader må vi vite dette før gravingen starter. Vi har måleintstrumenter som med stor presisjon kan påvise hvor de ligger. Bunn og stikkledninger kan være registrert hos kartverket og det kan også hende kommunen din har oversikt.

Vi ordner gravemelding

Før du går i gang med kabelgraving på egenhånd, er det flere regler du må ha oversikt over. Et graveprosjekt kan føre til vesentlige terrengendringer og komme i konflikt med kommunale reguleringsplaner. I endel tilfeller må du søke tillatelse fra kommunen før du kan grave. Alle arbeider som berører offentlig grunn eller utføres i kommuner med generell gravemeldingsplikt, må gravemeldes.

For våre kunder holder Enviro Entreprenør all kontakt med de offentlige instanser som er nødvendig og innhenter nødvendige tillatelser. Vi gjennomfører ditt prosjekt etter alle forskrifter og du kan derfor være sikker på at ditt graveprosjekt er i trygge hender.

sentrGodkjent
god oversikt for Kabelgraving og fjernvarme
startbank