FJERNVARME OG FJERNKJØLING

Enviro Entreprenør AS er en komplett leverandør innen fjernvarme og fjernkjølingsanlegg. Vi leverer alt fra prosjektering til grunnarbeider og sveisetekniske arbeider.

Med en godt samlet kompetanse, har selskapet de siste årene bygget opp en god plattform for leveranse av både totale og enkeltentrepriser på fjernvarme til Norges største og fremste energiselskaper, i tillegg til borettslag og øvrige næringskunder.

 Enviro Entreprenør leverer:

 • Geotekniske arbeider
 • Grunnarbeider
 • Prosjektledelse
 • Prosjektering
 • Skreddersydde rørleveranse
 • Sveising- og sveiseledelse
 • NDT
  -  Visuell testing
  -  Røntgen

Referanser på forespørsel.

Vi påtar oss store anleggsarbeider. Enviro Entreprenør er en sertifisert grave- og maskinentreprenør
Sertifisert maskinentreprenør for fjernvarme

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er et oppvarmingssystem der vann varmes opp i en ekstern fjernvarmesentral. Det varme vannet sendes ut i isolerte rør til større bolig- eller næringsområder, en bydel eller en hel by. Vannet som holder ca 120 grader ledes inn i tradisjonelle radiatorer der, før det før det returneres til varmesentralen gjennom parallelle rør.

Vannet i varmesentralen kan varmes opp gjennom forbrenning av avfall, gass, olje, eller flis. Energikilden kan også være strøm eller overskuddsvarme fra industrien.

Fjernvarme kan også brukes til å varme forbruksvann, det vil si kranvann. Dette gjøres ved at fjernvarmevannet i fjernvarmerørene ledes inn og gjennom abonnentens kundesentral. Den fungerer da som en varmeveksler. Dermed blandes ikke vann i fjernvarmerørene med kranvannet.

sentrGodkjent
god oversikt for Kabelgraving og fjernvarme
startbank