Vi kan drenere, etterisolere og fuktsikre

Vi kan drenere! Enviro Entreprenør tar på oss dreneringsoppdrag for alle type bygg og boliger for både både private og offentlige i Oslo og omegn.

Våre fagfolk har mange års erfaring med drenering og fuktproblematikk. Dette gjør at vi i dag anser oss som spesialister i dreneringsfaget. Vi kan drenering til fingerspissene.

Dette kan vi drenere:

  • alle typer terreng
  • privathus
  • alle typer konstruksjoner og bygg
  • rekkehus
  • bygårder
  • store blokker
  • Offentlige bygg
  • Næringsbygg
  • Underjordiske konstruksjoner

Enviro entreprenør er en godkjent graveentreprenør og alle våre oppdrag for utbedring av vann- og fuktproblemer, utføres i henhold til de standarder og retningslinjer som foreligger.

Drenere rundt grunnmur

Alle grunnmurer er ulike og krever forskjellige tiltak. Når vi graver opp langs grunnmur får vi avdekket grunnmurens- og massenes faktiske tilstand. Derfor er det dette viktig og nødvendig med rett kompetanse, dyktig bemanning og riktig utsyr og maskiner tilgjengelig på stedet. Vi kan gi råd om sikring av grunnmur, etterisolering eller andre tiltak som bør gjøres når man først har gravd opp en dreneringsgrøft.

Etterarbeid

Mange ønsker også at vi gjør etterarbeid når dreneringen er overstått. Noen vil ha hagen tilbake slik den var, andre ønsker endringer. Etter at arbeidene er avsluttet vil vi kunne fortelle hvor lenge massene bør synke før før du kan igangsette arbeider med utemiljøet. Denne ventetiden blir satt for å oppnå det beste resultatet. Ta kontakt med oss for et tilbud på etterarbeider og spør oss samtidig om fordelen med Vintergraving!

Vi kommer på befaring

Enviro Entreprenør ønsker at du som kunde skal ha god oversikt over hva som skal utføres og føle deg trygg på at arbeidene utføres forskriftsmessig. Vi kan også dokumentere om det er ønskelig.

Ta kontakt med oss for en grundig dreneringsbefaring og et ryddig tilbud 

sentrGodkjent
god oversikt for Kabelgraving og fjernvarme
startbank